logo-mini

Blog

  Tag Archives for lumini

In puterea noptii, dupa serviciu

In zilele scurte ale pragului iernii, dupa serviciu, capata o alta conotatie…

Lumini si umbre…

[Shadows]  

Foste lumini

[Old lights]

Luminile din L.A.

Fabulos ca intotdeauna… [City Lights from Colin Rich]

Lumini si umbre

[Lights and shadows]

Ritm, lumini si unghiuri

Reclama… [Rhythm, lights and angles]