logo-mini

Blog

  Tag Archives for Raquel Escudero

Just a look

Anul trecut Raquel Escudero participa la un concurs de fotografie al National Geographic. Fotografia sa facuta inĀ Varanasi, India a ajuns extrem de cunoscuta… Nici nu ma mira. šŸ˜‰ [Just a look via National Geographic]